Duyurular

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi'ne göre önlisans ve lisans öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ‘Danışman Onayıyla Dersten Çekilme' işlemi 30 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olup bu tarihte yapılmayan dersten çekilme ve/veya dersin iadesi talepleri için mazeret kabul edilmeyecektir.

Öğrencilerimiz, çekilmek istedikleri dersin adını ve kodunu akademik danışmanlarına elektronik posta (e- mail) yoluyla ileterek danışmanlarından dersten çekilme işlemi başlatmasını talep edeceklerdir.

Dersten çekilme işlemi aşağıda yazılı bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1-Bir yarıyıl içinde en çok bir (1) dersten çekilme işlemi yapılabilir.

2-Öğrenci, eğitim hayatı boyunca en çok altı (6) dersten çekilme işlemi yapabilir.

3-Öğrencinin aktif dönemde aldığı ders yükü, alması gereken 30 AKTS veya altında ise herhangi bir dersten çekilme izni verilmez.

4-Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

5-Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için, sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi yapılamaz. Yani çekilme işlemi yapılan ders ilk defa alınan bir ders olmalıdır.

6-Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı