Staj yapacak öğrencilerin dikkatine
2 September 2021 | 11:38

Sevgili Öğrenciler,

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde staj dersi ile alakalı herhangi bir muafiyet söz konusu olmayıp, staj yapılması Bölümümüz tarafından öğrencinin tercihine bırakılmıştır. Pandemi döneminde staj yapmak istemeyenler stajlarını daha sonraki dönemlere erteleyebilirler.

2021 Yaz Döneminde yapılacak stajlar ise,Gazi Üniversitesi Senatosunun 04.06.2020 tarihli  doğrultusunda ve Bölüm Staj Usul ve Esasları çerçevesinde yapılacaktır. Bu kapsamda stajlar, yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders almak zorunda olmayan öğrenciler için 2020-2021 Bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının tamamlanmasını takiben, 2020-2021 Bahar yarıyılı yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler için yoğunlaştırılmış yaz öğretimi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasını takiben yapılacaktır. Staj yapacak öğrenciler yaz okulunda ders almamak ve farklı projelerde olmak üzere iki staj yapabileceklerdir.

Stajlar 20 iş günü olarak bölünmeden yapılmalıdır. Staj yaptıkları tarihler içerisinde bütünleme sınavına girecek öğrencilerin 20 iş gününe sınav günü kadar ekleme yapmaları gerekmektedir. Pazar günleri staj yapılması kabul edilmemektedir. Cumartesi günleri staj yapacak öğrenciler ise staj defterlerine cumartesi günleri staj yaptıklarına dair iş yeri yetkilisi tarafından onaylanmış belge eklemelidir. Stajların en geç 2021-2022 Güz Yarıyılı akademik takviminde derslerin başlangıcından önceki Cumartesi gününe kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Staj Başvurusu için Gerekli Belgeler

  • Staj Rıza Beyan Formu (2 adet) (Formun bir tanesi staj başvurusu yapılırken verilecek, diğeri de staj bitiminde staj raporuna eklenecektir).
  • Yaz Stajı Onay Formu (Form 1)
  • Staj Başvuru ve Kabul Formu (Form 2)(3 adet)
  • Önlü arkalı renkli kimlik fotokopisi
  • Bu belgeler mavi kalemle şirket ve öğrenci tarafından imzalandıktan sonra fotoğraf (net çekilmiş) veya tarama işlemi yapılarak insaatstaj@gazi.edu.tr adresine, staj başlangıç tarihinden en erken 30 en geç 10 iş günü önce e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
  • E-Posta yolu ile atılan evraklar ayrıca dosya adı ÖĞRENCİ NO olacak şekilde .zip/rar dosya türü şeklinde bağlantısına yüklenmelidir.
  • Staj evrakları onayları sadece Salı ve Perşembe günleri yapılacak olup bu durum gözetilerek staj evraklarının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  • Başvurular sadece online olarak yapılacaktır.
  • Islak imzalı evraklar staj raporları ile beraber teslim edilecektir.
  • Mezun durumunda olan (sadece staj/stajları kalmış) öğrenciler stajları bittikten sonra staj raporlarını ve günlük özet formlarını yukarıdaki tarihleri beklemeden staj sonunda uygun şekilde ciltleterek komisyona ulaştıracaklardır.

İnşaat Müh. Bölümü Staj Komisyonu

Adres: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu, Celal Bayar Bulvarı, 06570, Maltepe – Ankara.

Bilgi için: insaatstaj@gazi.edu.tr

Bağlantı Linki :(https://gaziedutr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/insaatstaj_gazi_edu_tr/EoUd20ub8m5BgsW6ZOmdILMBtZBEnLUYJ50FfVaN4N_RLA)

Bölümüzün almış olduğu kararlara ek olarak Mühendislik Fakültesi’ne ait 18.05.2021 tarih ve 2021/164 sayılı uzaktan eğitim staj işlemlerine ait karar aşağıda verilmiştir.