Tarihçe

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün geçmişi, altmışlı yılların ortalarına dayanmaktadır. O yıllarda öğretime başlayan özel mühendislik-mimarlık yüksekokullarının birleştirilmesi ve sonrasında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlanmasıyla oluşan yapı, 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretime devam etmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim ve öğretim programının amacı, öğrencilerin inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamak, onların yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, tasarım, planlama ve uygulama yetenekleri edindirmektir. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı Gazi Üniversitesi mezunları yetişecektir. Eğitim süreci bilgiyi yüklemekten çok, öğrencilerin bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanabileceği, özgür ve bilimsel düşünebileceği yöne aktarmayı amaçlamaktadır.

Günümüzün mühendislik eğitimi gereksinimlerini karşılamak için sürekli olan bölüm eğitim-öğretim programında kalite geliştirme süreci 2002 yılında sistemli ve kalıcı bir akreditasyon sürecine dönüşmüş ve inşaat mühendisliği eğitim programı yenilenmiştir. Yapılan çalışmalar ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda İnşaat Mühendisliği Bölümü, Avrupa’daki mühendislik programlarının kalitesinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) akreditasyonuna sahiptir. Kesintisiz olan kalite geliştirme çalışmalarıyla bölümün MÜDEK tarafından değerlendirilmesi ve akreditasyonu devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde kısmi ingilizce lisans programı, ingilizce lisans programı, Montana State University uluslararası ortak lisans programı olmak üzere üç ayrı lisans programı yürütülmektedir. Kısmi ingilizce programda yer alan derslerin en az yüzde otuzu İngilizce yürütülmektedir. Diğer iki programın eğitim dili İngilizce’dir. Bölümü kazanan öğrencilerden İngilizce bilgisi yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık programından sonra eğitimlerine devam etmektedirler. Montana State University uluslararası ortak lisans programında ilk dönem Gazi Üniversitesinde, ikinci dönem A.B.D.’de hazırlık programı görülür ve bu programda birinci ve üçüncü sınıflar Gazi Üniversitesi’nde, ikinci ve dördüncü sınıflar A.B.D.’de okunmaktadır.

Kısmi İngilizce ve İngilizce lisans programlarında öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk iki yılında mühendislik eğitimleri için gerekli olacak temel fen dersleri ile mühendislik mekaniği ve enformatik derslerini almaktadırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik bilim dallarıyla ilgili dersler görülmektedir. Öğrenciler, son sınıfta yer alan teknik olmayan seçmeli derslerle mühendislik eğitimi dışında merak ettiği konularda da bilgisini artırma şansı yakalar.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler ikili anlaşmalar çerçevesinde Erasmus öğrenci hareketliliğinden faydalanabilmektedirler. Bu çerçevede faaliyetin süresi 3 ile 12 ay arasındadır. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi’nde çift anadal ikinci lisans programı ile başarılı öğrenciler istedikleri takdirde lisans öğrenimleri boyunca, İnşaat Mühendisliği’ne yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını alabilirler.

Gazi Üniversitesi Maltepe yerleşkesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapı mekaniği, yapı malzemeleri, ulaşım, zemin mekaniği, jeoloji/kaya mekaniği ve hidrolik laboratuarları ile bilgisayar, fizik ve kimya laboratuarları bulunmaktadır. Lisans eğitimi bu laboratuarlarda düzenlenen deneysel çalışmalarla desteklenmektedir. Ayrıca bölümün laboratuarlarında lisans üstü seviyede TÜBİTAK, Gazi Üniversitesi, Kamu Kurumları ve Özel Kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda proje de yürütülmektedir.

İnşaat Mühendisliği anabilim dalı olarak, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Doktora çalışmalarını yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan öğretim üyeleri ile birlikte çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri teorik, deneysel veya hesaplamalı mühendislik alanlarında yaptıkları çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlamaktadırlar. Bununla birlikte Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, diğer üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğretim üyesi yetiştirilmesinde de rol almaktadır. Çeşitli görevlendirmeler kapsamında bölümde lisans üstü eğitim alan araştırma görevlileri eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi üniversitelerine dönerek öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedirler.

Bölümün mezunları, yurt içi ve yurt dışında, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, çok çeşitli mühendislik sistemlerinin planlama, tasarım ve inşaat aşamalarında yer almaktadırlar. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin meslek hayatlarında sorumluluk alabilen ve vicdanlarının sesini dinleyen, nitelikli ve erdemli birer inşaat mühendisi olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

background image