Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği

Program Adı

İnşaat Mühendisliği

 

Eğitim-Öğretim Modeli

Örgün eğitim (% 30 İngilizce)

 

Programın İçeriği

İnşaat Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği Teorik ve Uygulamalı Dersler

 

Eğitim-Öğretimin Gerçekleştiği Yer

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eti Mahallesi, Yükseliş Sokak, No: 5, 06570 Maltepe / ANKARA

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Yok (Hazırlık sınıfı zorunludur.)

 

Öğrenim Ücreti

Programda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süre içinde, eğitim almakta olan öğrencilerin öğrenci katkı payı tutarı Devlet tarafından karşılanır. Ayrıntılı bilgiye, her eğitim-öğretim yılı için yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı incelenmelidir.    

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemesi

Yok

 

Ders Uygulamasında Gerekli Malzemeler

Yok

 

Staj Koşulları

Staj ve İşyeri Eğitim Usul ve Esasları kapsamında belirlenen kurallar doğrultusunda, Staj komisyonu onayına bağlı olarak kamu veya özel sektörde  (yurt içi veya yurt dışı) gerçekleştirilmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı

Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin (http://odm.gazi.edu.tr/) yürütücülüğünde; öğrenci çalıştırmak isteyen birimlerden alınan talepler ve Üniversitenin imkânları doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen kontenjan sayısınca, ihtiyacı olan öğrencilere Üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanır.

 

Yurt İmkânı

Üniversitemizce yurt imkânı sağlanamamakla birlikte yerleşkelerimiz yakınlarında Devlet yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır.

 

Burs İmkânı

KYK Bursları, TEV Bursları ve Özel Burslar ile Yemek Bursu hakkında Gazi Üniversitesi Öğrenci Danışma Burs ve Sosyal Hizmetleri Biriminin internet sayfasında (http://odm.gazi.edu.tr/) bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi (Bilgi Paketi) için bakınız:

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=11&curSunit=113030132