Öğrenciler için Sınav Kuralları Uygulama Esasları

 

Bilindiği üzere, Yüksek Öğretim Kurulu'nca Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yeniden düzenlenerek 18 Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, disiplin suçlarına ilişkin hükümler anılan yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

 1. Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont veya kişisel eşyalar askıya, cam kenarına, kürsüye veya sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır. Sınav esnasında sıraların üzerinde, altında veya yan oturaklarda bulunan eşyalardan her öğrenci kendisi sorumludur.
 2. Her öğrenci, sınava girebilmesi için G.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kimlik Belgesini yanında bulundurmak mecburiyetindedir.
 3. Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı tutulur. Telefonların sessiz konumda bulundurulması dahi yasaktır. Saate bakmak amacıyla veya hesap makinesi olarak cep telefonu kullanılamaz. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
 4. Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.
 5. Hesap makinesi kullanılmasına izin verilen sınavlarda, alfabetik tuş takımı olan, veri kaydedilebilen ve/veya programlama özelliği olan hesap makinaları kullanılamaz.
 6. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları salondan çıkartabilir. Öğrenciler sınav görevlilerinin her türlü uyarısına uymak zorundadır.
 7. Her öğrenci oturduğu sırada, yerde veya duvarda yazılı olabilecek ders notlarından kendisi yazmamış olsa bile sorumludur. Sınav görevlisi yer değiştirilmesini isterse, öğrenci oturacağı sırayı ve etrafını kontrol etmeli, yazılı not var ise görevliye bildirmeli ve silmelidir.
 8. Sınav düzenini bozacak, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunanlar hakkında sınav gözetmenlerince işlem yapılır.
 9. Sınav evrakı dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış sayılır. Bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince görevlilere soruların cevapları ile ilgili soru sormaları yasaktır.
 10. Soru kâğıdını alan öğrenci, öncelikle sorularda eksik veya basım hatası olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer bir sorun varsa sınav kâğıdının değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurmalıdır.
 11. Sınavlarda kopya vermek ve çekme girişiminde bulunmak da bir disiplin suçudur. Sınav görevlileri bu suçun tespitine karar verme yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlarda sınav görevlisi veya ilgili öğretim elemanı, uyarıda bulunmaksızın bu öğrenciler hakkında işlem yapabilirler.
 12. Hiçbir öğrenci, 15 dakikadan daha kısa süre olmamak üzere, yoklama işlemi tamamlanmadan ve sınav görevlisinden izin almadan salondan çıkamaz. Her öğrenci, ancak ilgili öğretim elemanının belirlediği dakikadan itibaren salondan çıkabilir. Sınav başladıktan itibaren ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava giremez. Sınav süresi boyunca öğrencinin herhangi bir sebeple (tuvalet, su ihtiyacı vb.) dışarı çıkmasına izin verilmez.
 13. Bilgisayar Laboratuvarlarda yapılan sınavlarda her türlü yiyecek ve içecek (su dâhil) bulundurulması yasaktır.
 14. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları, sınav soruları ile ilgili yorum yapmaları yasaktır.

Sınavlara girecek öğrenciler, yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında gerekli disiplin soruşturması başlatılır.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

 

 

background image