Mezuniyet Koşulları

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDAT GÜNCELLEMESİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENEN İNTİBAK ESASLARI

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapılan müfredat güncellemesi kapsamında %30 İngilizce ve %100 İngilizce programına kayıtlı öğrencilerimizin tabi olacağı intibak kuralları Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi veya sonrası kayıtlı öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir. Müfredat değişikliğinden dolayı 240 AKTS tamamlayamayan öğrenciler ilave seçmeli ders alarak kredilerini tamamlayacaklardır.

- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden daha önce kayıtlı öğrencilerimiz lokal mezuniyet kredisine göre mezun olabileceklerdir. Müfredat değişikliği nedeniyle lokal mezuniyet kredisinde eksik olacak öğrenciler ilave seçmeli ders alarak kredilerini tamamlayacaklardır. Ancak bu öğrencilerden 240 AKTS’yi tamamlayamayanlara diploma eki verilememektedir. Diploma eki almak isteyen öğrenciler ilave seçmeli ders alarak kredilerini tamamlamalıdırlar. 

- 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olan müfredat değişikliğinden dolayı öğrencilerimiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle tabi oldukları sınıf ve üstündeki sınıfların yeni müfredatından sorumludurlar. Alttan dersleri kalan öğrenciler, söz konusu derslerden yeni müfredattaki şekli ile sorumludurlar.   

- %30 İngilizce programındaki öğrencilerimizin 1. sınıfa (hazırlık hariç) kayıt yaptırdığı eğitim yılına göre mezuniyetleri için almaları gereken seçmeli ders listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. % 100 İngilizce programına kayıtlı olan öğrencilerimiz aşağıdaki eğitim yılı ve tablodaki ders sayılarına uyacak şekilde tüm derslerini İngilizce olarak alacaklardır.

 

Eğitim Yılı

Mezuniyet için gerekli seçmeli dersler

2014-2015 eğitim yılı veya öncesinde ilk kez 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders

· 2 adet Teknik Olmayan Seçmeli Ders

2015-2016 eğitim yılında ilk kez 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (İngilizce)

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (Türkçe)

2016-2017 eğitim yılında ilk kez 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (İngilizce)

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (Türkçe)

· 1 adet Teknik Olmayan Seçmeli Ders

2017-2018 eğitim yılında ilk kez 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (İngilizce)

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (Türkçe)

· 2 adet Teknik Olmayan Seçmeli Ders

2018-2019 eğitim yılı veya sonrasında ilk kez 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (İngilizce)

· 2 adet Teknik Seçmeli Ders (Türkçe)

· 2 adet Teknik Olmayan Seçmeli Ders

· 2 adet Alan Dışı Seçmeli Ders

DGS, Yatay Geçiş vb. gibi intibakı yapılarak kayıt yaptıran öğrencilerin alacağı seçmeli dersler, intibak ettirildikleri sınıf esas alınarak belirlenir. 

 

 

 

- %30 İngilizce programdaki öğrencilerimiz Türkçe olarak alması gereken seçmeli dersleri, İngilizce olarak alabilirler. Ancak İngilizce olarak alınması gereken seçmeli ders yerine Türkçe ders seçilmesi kabul edilmemektedir. 

- %30 İngilizce ve %100 İngilizce programlarımızdaki öğrencilerimizin alması gereken dört adet teknik seçmeli dersten en az bir tanesinin tasarıma yönelik seçmeli ders olarak seçilmesi önerilmektedir.

background image