İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitimde Kalite Geliştirme Hedefleri
 1. Lisans eğitim programının çağdaş ve gelişen teknolojiye uyumlu güncellikte bulundurulması

 2. Bölümün fiziksel ve araştırma faaliyetlerine yönelik alt yapısının geliştirilmesi

 3. Mezunlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

 4. Bölümün sanayi ile iş birliği geliştirilmesi

 5. Lisansüstü çalışmaların sanayi ve ülke ihtiyaçları yönünde yürütülmesi

 6. Bölüm gelişme programının ve insan kaynakları politikalarının belirlenmesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitimde Kalite Geliştirme Stratejileri
Hedef 1
 1. Lisans eğitim programının çağdaş ve gelişen teknolojiye uyumlu güncellikte bulundurulması

 2. Ders içeriklerinin, gelişen teknolojiyle uyumlu ve güncel tutulması

 3. Lisans ve lisansüstü derslerde bilgisayar destekli ve araştırmaya yönelik eğitime ağırlık verilmesi

 4. Öğrencilere laboratuvar çalışmalarına dayanan bitirme projeleri verilerek, kuramsal ve deneysel modelleme becerilerinin kazandırılması

 5. Uygulamalı projelerde, son sınıf öğrencilerine görevler verilmesi

Hedef 2
 1. Bölümün fiziksel ve araştırma faaliyetlerine yönelik alt yapısının geliştirilmesi

 2. Bölüm mekanlarının ve dersliklerin fiziksel ve fonksiyonel olanaklarının geliştirilmesi

 3. Yeterli donanıma sahip bilgisayar laboratuvarlarının kurulması

 4. Laboratuvarlarda araştırma ve eğitim amaçlı kullanılan deney düzeneklerinin güncelleştirilmesi ve araştırma projeleri kaynaklarıya yenilerinin kurulması

Hedef 3

Mezunlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

Hedef 4
 1. Bölümün sanayi ile iş biriliğinin geliştirilmesi

 2. Mezunlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi, bölümümüz ile ilgili olarak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılması ve mezunlar için iş olanaklarının geliştirilmesi

 3. Sanayi ile ortak, uygulamalı projeler yürütülmesi ve teknoloji üreten projelerin geliştirilmesi

 4. Yurtdışı üniversiteler ile iletişimin güçlendirilerek iş birliğinin geliştirilmesi, bu üniversitelerle öğretim üyesi ve öğrenci değiiimlerinin sağlanması

 5. Öğrencilerin mesleki bilgilerini ve bölümle olan iletişimlerini artırmak amacıyla, meslek içi eğitim etkinliklerinin, mesleki toplantıların, seminerlerin, teknik gezilerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi

 6. Yurt dışı bilimsel yayınların, etkinliklerin ve disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilerek desteklenmesi, ARGE alt yapısının güçlendirilmesi

Hedef 5
 1. Lisansüstü çalışmaların sanayi ve ülke ihtiyaçları yönünde yürütülmesi

 2. Lisansüstü öğrencilerin projelerle desteklenerek, sanayi ile bütünleşen tezler üretilmesi

 3. Lisansüstü çalışmaların ülke ihtiyaçları yönünde teşvik edilmesi

Hedef 6
 1. Bölüm gelişme programının ve insan kaynakları politikalarının belirlenmesi

 2. Bölümün stratejik gelişme planının hazırlanarak uygulanması

 3. Bölümde toplam kalite ilkelerine dayalı katılımcı bir yönetim modelinin sağlanması

 4. Bölümün insan kaynakları programının oluşturulması ve güncel tutulması

 5. Öğretim üyeleri arasındaki iletişimin ve iş birliğinin geliştirilmesi