Uygulamalı Jeoloji ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı

GENEL BİLGİ

Uygulamalı Jeoloji ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Laboratuvarlar Binası zemin katında bulunmaktadır. Kayaçların mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri için yapılan deneylerin büyük bir kısmı Uygulamali Jeoloji ve Kaya Mekanigi Laboratuvarında yapılmaktadır. Bunlar hem araştırma ve hem de geliştirme çalışmaları için kayaçlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Laboratuvarda kayaçların fiziksel ve mühendislik özellikleri öğrencilere uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Laboratuvarda araştırma projeleri ve endüstrinin ihtiyacına yönelik çalışmalar ve ders içeriklerine ait deneysel çalışmalar yürütülmektedir.

Yapılan deneylerden başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Su İçeriği Tayini,
 2. Tane büyüklüğü dağılımı tayini (kayalar için),
 3. Birim Ağırlık Tayini (kayalar için),
 4. Serbest Basınç Deneyi (kayalar için),
 5. Üç Eksenli Basınç Deneyi (kayalar için),
 6. Su Emme (kayalar için),
 7. Suya Dayanım (kayalar için),
 8. Darbe Dayanımı (kayalar için),
 9. Don Tesirlerine Dayanıklılık (kayalar için),
 10. Nokta Yükleme Deneyi (kayalar için),
 11. Brazilian (İndirekt Çekme) Deneyi (kayalar için)