Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

GENEL BİLGİ

Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlar Binası, zemin katında bulunmaktadır. Yapı Malzemesi Laboratuvarı asma katlı çalışma ofisi ve iki adet deposu ile beraber: asma kat: 5.4 x 10.8 + 9 x 4 = 92m2; çalışma alanı: 9.3 x 16.4 = 152m2; iki adet depo: 3.8 x 3.8 x 2 = 30 m2; toplam: 274 m2’dir. Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda, araştırma projeleri ve lisans düzeyinde öğrencilerin yapı malzemelerini tanımalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Malzemelerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri için yapılan deneylerin büyük bir kısmı Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda yapılmaktadır. Bunlar hem araştırma ve hem de geliştirme çalışmaları için yapı malzemeleri üzerinde yapılan deneysel çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar genellikle, beton, ahşap, çimento ve yapı çeliği gibi malzemeler üzerinde yapılan deneyleri kapsamaktadır. Malzeme laboratuvarının genel görünümü aşağıda verilmiştir.

 

YAPILABİLEN DENEYLER

Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda yapılabilen deneyleri agrega, çimento ve beton deneyleri olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu ana başlıklar altında sıklıkla yapılan deneyler alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

 1. Agrega Deneyleri
  1. Agregaların Elek Analizi deneyleri
   1. İri Agreganın Elek Analizi deneyleri
   2. İnce Agreganın Elek Analizi
   3. Tüvenan Agreganın Elek Analizi
  2. Agregaların Birim Ağırlık Deneyleri
   1. Sıkışık Birim Ağırlık Deneyi
   2. Gevşek Birim Ağırlık Deneyi
 2. Agreganın Aşınma Deneyi
 1. Los Angeles Deneyi
  1. Agregalarda Yabancı Madde Tayini
   1. Kil-Toprak Tayini
   2. Organik Madde Tayini
   3. Hafif Madde Tayini
  2. Agregalarda Boşluk Oranının Tayini
  3. Agreganın Ezilme Deneyi
 1. Çimento Deneyleri
  1. Çimentoda Normal kıvamın tayini
  2. Çimentoda Priz Başlama ve Sona erme sürelerinin tayini
  3. Çimentoda hacim değişiminin tayini
  4. Çimentoda inceliğin tayini
  5. Çimentoda özgül ağırlığın tayini
  6. Çimentoda dayanım deneyleri
   1. Eğilme deneyi
   2. Basınç deneyi
 2. Beton Deneyleri
  1. Taze Betonun Kıvam Deneyleri
   1. Slamp Deneyi
   2. Sıkıştırma faktörü Deneyi
   3. Ve-be Deneyi
  2. Taze Betonun Birim Ağırlık Deneyi
  3. Sertleşmiş Betonda Dayanım Deneyleri
   1. Eğilme deneyi
   2. Basınç deneyi
   3. Yarma deneyi
  4. Tahribatsız Beton Deneyleri
   1. Schmidt çekici
   2. Ultra ses hızı deneyi

 

LABORATUVAR EKİPMANLARI

Yapı Malzemesi Laboratuvarı aşağıda listesi verilen araç ve donanımlara sahiptir:

 1. Etüv
 2. Kür Havuzu
 3. Elek Seti
 4. Tartı Aletleri
 5. Blain Aleti
 6. Los Angeles Aleti
 7. Çökme Konisi
 8. Sıkıştırma Konisi
 9. Vicat Aleti
 10. Le Chatelier aleti
 11. Betoniyer
 12. 25 lt kapasiteli harç mikseri
 13. 4 adet 5 lt, 15 lt ve 20 lt lik harç mikseri
 14. Universal test makinesi / schimadzu AG-X 100 Kn
 15. Farklı boyutlarda küp, silindir ve prizma kalıpları
 16. 200 ton kapasiteli basınç presi
 17. El tipi çatlak ölçüm mikroskobu
 18. 120 lt kapasiteli nem dolabı
 19. Donma-Çözülme test cihazı
 20. Dijital boy ölçer
 21. Harç büzülme kalıbı
 22. Pull-off test cihazı
 23. Çimento ve mineral katkıların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini için kullanılan ekipmanlar
 24. Farklı hassasiyette ve büyüklükte teraziler
 25. Yüzey geçirimliliği ve su emmesinin tespiti için gerekli deney düzenekleri
 26. Gaz geçirimlilik cihazı
 27. Demir çekme test cihazı
 28. Farklı hacimlerde 3 adet beton karıştırma mikserleri
 29. Beton kesme cihazı
 30. Beton vibratörü
 31. Farklı boyutlarda üç adet fırın
 32. 4 adet kısıtlanmış rötre kalıpları

Yukarıda liste olarak verilen cihazlardan sıklıkla kullanılanlar, detaylı olarak aşağıda maddeler halinde verilmiştirEtüv

50x100x80cm boyutlarında önden kapaklı, 120 dereceye kadar ısıtma kapasitesine sahiptir ve numuneleri kurutmak amacıyla, lisans, proje ve yüksek lisans çalışmalarında aşağıdaki şekilde kullanılır:

1. Numune ile ilgili kimlik bilgileri ve hangi projeye ait olduğu deney föyüne kaydedilir.

2. İçine numune konan kabın darasını alınır ve deney föyüne kaydedilir.

3. Yaş numune + kap ağırlığı tartılır ve deney föyüne kaydedilir.

4. 105°C-110°C sıcaklıktaki etüve konur, 24 saat veya numune sabit ağırlığa gelene kadar kurutulur.

5. Kuru numune + kap ağırlığı tartılır ve deney föyüne kaydedilir.

Kür havuzu

Sıcaklık ayarlı ve temostatlıdır. 50x50x185 cm boyutlarındadır. Küf oluşumuna karşı galvanizden yapılmıştır. Özellikle beton numunelerini 2, 7, 28 gün oda sıcaklığında (24 derece) suyun içinde bekletmek için lisans, proje ve yüksek lisans çalışmalarında, aşağıdaki şekilde kullanılır:

 

 1. Numune ile ilgili kimlik bilgileri ve hangi projeye ait olduğu deney föyüne ve numunenin üzerine kaydedilir.
 2. Kür havuzunun fişi elektrik prizinden çıkarılır, numuneler kür havuzuna yerleştirilir, havuzun fişi prize takılır. Kür havuzuna numune yerleştirilirken, havuzun elektrik fişi güvenlik önlemi olarak, elektrik kaçağına karşı prizden çıkarılır.