Ulaştırma Laboratuvarı

GENEL BİLGİ

Laboratuvarımızın temel amacı; üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide gerçekleştirilmek istenen araştırmalar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bilimsel bir araştırma, eğitim ve döküm merkezi oluşturmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirmesi planlanan Ulaşım Laboratuvarı, Teknokent ve üniversite yapısı ile kaynaşarak üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamayı ve bilimsel araştırmalarda, hem üniversitemizin hem de diğer üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır.

 

LABORATUVARDA YAPILABİLECEK DENEYLER

  • Zemin sınıfı taşıma özellikleri deneyleri
  • Agrega deneyleri
  • Asfalt, bütüm türevleri, çimento ve diğer katkı maddeleri deneyleri
  • Karışım ve üstyapı tabakaları tasarımları

 

Ulaştırma Laboratuvarı ağırlıklı olarak lisansüstü çalışmalarda olmak üzere, IM 351 ve IM 352 derslerinde, seçmeli dersler ve bitirme projesi kapsamında da kullanılmaktadır.                      

 

Tüm derslerde laboratuvar kullanımı laboratuvar sorumlusu kontrolünde yapılmaktadır. Kullanılan araç-gereç ve riskleri hakkında öğrencilere laboratuvar personeli tarafından bilgi verilmektedir.      

                                                                      

LABORATUVAR PERSONELİ       : Serdar TANER - Tekniker

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI : Dr. Öğr. Üye. Hikmet BAYIRTEPE

LABORATUVARDAN GENEL FOTOĞRAFLAR