Stajlar

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI

Yaz stajı yapacak öğrencilerimiz için gerekli bilgi ve dokümanlar bu sayfada bulunmaktadır. Burada staj işlemleri adım adım anlatılmış, zorunlu staj raporunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilmiştir. Doldurulması gerekli formların yazıcı çıktıları bu sayfadan alınabilir.

Staj komisyonuna başvurmadan önce buradaki bilgileri okuyup ilgili formlardaki kendiniz ve firma ile ilgili yerleri eksiksiz doldurup ve onaylatınız.

Yapacağınız stajda başarılar dileriz.

Staj Komisyonu
------------------------------------------------------------------------------

 • Onayı alınmamış yerlerde staj yapılamaz. Staj çalışması, Bölüm Staj Komisyonunun, öğrencinin staj başvurusunu kabul ettiği tarihten daha önce başlatılamaz. Yeterli zaman öncesinde staj başvurusu yapılmalıdır.

 

 • Staj raporu, spiralletilmiş günlük özet formları ve not formları (kapalı zarfta) her yıl Staj komisyonunun belirleyip ilan ettiği tarihe kadar Bölüm Öğrenci İşlerine imza karşılığında teslim edilecektir. Zamanında teslim edilmeyen raporlar değerlendirilmeyecektir.

 

 • Öğrenciler stajlarını yaptıkları yaz dönemini izleyen GÜZ DÖNEMİ (yani staj raporlarını teslim edecekleri dönem içinde) ders kayıtlarında hangi stajlarını yapmış iseler o staja ait derse kayıt olmaları gerekmektedir.

Staj 1 için (IM200),  Staj 2 için (IM300)

Örn: Temmuz 2018’de yapılan bir staj için 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi (1.Dönem) ders kayıtlarında ilgili staj dersi seçilecektir.

------------------------------------------------------------------------------

 

Stajla ilgili inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için Staj Bilgilendirme Afişi

Stajla ilgili inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri için Staj / İşyeri Eğitimi Usul ve Esasları

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı Raporu Yazım Kılavuzu

 

DOLDURULMASI GEREKEN FORMLAR

 

FORM-1 Yaz Stajı Onay Formu (tr)

FORM-2  Staj Başvuru ve Kabul Formu (tr) (DOC)

FORM-2 Staj Başvuru ve Kabul Formu (tr)

FORM-3 Öğrenci Tanıtım Sayfası

FORM-4 Staj Başarı Belgeleri

FORM-5 İşveren Anketi

FORM-6 Günlük Özel Formu

FORM-7 Staj Ücreti Bilgi Formu (DOC)

FORM-7 Staj Ücreti Bilgi Formu

 

STAJ BAŞVURUSUNDA KULLANILACAK EVRAKLAR

 • Form 1 (Bir adet)
 • Form 2 (Üç adet)

STAJ DEVAM EDERKEN KULLANILACAK EVRAK

 • Form 6 (Her gün için imza ve kaşe yaptırılmalıdır)

STAJ BİTTİKTEN SONRA KULLANILACAK EVRAKLAR

 • Form 3 ( Raporun ikinci sayfası için kullanılacak)
 • Form 4
 • Form 5
 • Form 7 (Sadece staj yerinden ücret alacak öğrenciler kullanmalıdır)

Önemli Notlar

 • Başvuru formlarında istenen bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulup, fotoğraflı alanlara fotoğraflar yapıştırılmış bir şekilde staj yapılacak firmaya onay işlemi yaptırılıp  staj komisyonuna başvurulmalıdır.
 • Cumartesi günleri çalışacak öğrenciler staj yapacakları firmadan bu durumu belgeleyen iki adet alacakları yazının bir tanesini staj başvuru aşamasında başvuru formlarıyla beraber staj komisyonuna sunmalıdır, diğer nüshasını raporun üçüncü sayfasına eklemelidir.
 • Form 4 ve Form 5 için gerekli işlemler yapıldıktan sonra kapalı zarfa konulmalı ve zarfın kapanan kısmına imza-kaşe yaptırılmalıdır.
 • Rapor hazırlandıktan sonra staj komisyonuna teslimden önce staj yapılan firma ya da sorumlu mühendise raporun ilk birkaç sayfası imza ve kaşe yaptırılmalıdır.
background image