Çift Anadal/Yandal Programları

 

Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince İnşaat Mühendisliği Bölümümüzde Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla devam ettiren öğrenciler isteklerine bağlı olarak ikinci bir dalda daha lisans diploması veya yandal sertifikası alabilirler.

Çift Anadal İkinci Lisans Programı, tanımı gereği öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca, anadal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarına imkan veren eğitim öğretim programıdır.

Yandal Programı ise, öğrencilerin anadal lisans programı dışındaki başka bir  bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim öğretim programıdır.

 1. Çift Anadal Programı ve Yandal Programı

 

 • Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir.
 • Çift Anadal İkinci Lisans Programının kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz.
 • Çift Anadal İkinci Lisans Programında ilgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alınması gereken kredinin alt sınır değeri 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur.  Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve Yandal Programı dahilinde alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak olmayan dersleri olmak zorundadır.
 • Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programlarının kontenjanları bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olmak şartı ile Senato tarafından belirlenir.
 

1. Programa Başvuru ve Kabul

 Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

 • Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurmak isteyen Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılı başında bu programa başvurabilirler. Bu başvurunun kabul olabilmesi için genel not ortalamasının en az; 3. Yarıyıl başında 3.50, 4. Yarıyıl başında 3.25, 5. Yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir.
 • Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur.
 • Çift Anadal İkinci Lisans programının hedefine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin alacağı derslerin ve bu derslerin alınacağı dönemlerin planlanlamasını yaparak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla  öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman Bölüm Başkanınca görevlendirilir.

 2. Program Süresi

Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını tamamlayabilmesi için iki yarıyıl ek süre verilir.

 3. Ders Geçme Esasları

Öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

 4. İlişiğin Kesilmesi

 • Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılma hakkına sahiptir.
 • Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir.
 • Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programdan kaydı silinir.
 • Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler yeniden bu programlara başvuramazlar.
 • Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından ilişiği kesilir.
 • Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması veya Yandal Sertifikası almak mümkün değildir.
 • Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış öğrencilere Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir.
 • Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere "Yandal Sertifikası" verilir.