2021 Yaz Dönemi Stajları

2021 Yaz Döneminde yapılacak stajlar için,

  • Staj Rıza Beyan Formu(2 adet) (Formun bir tanesi staj başvurusu yapılırken verilecek, diğeri de staj bitiminde staj raporuna eklenecektir).
  • Yaz Stajı Onay Formu(Form 1)
  • Staj Başvuru ve Kabul Formu(Form 2)(3 adet)
  • Önlü arkalı renkli kimlik fotokopisi
  • Bu belgeler mavi kalemle şirket ve öğrenci tarafından imzalandıktan sonra fotoğraf (net çekilmiş) veya tarama işlemi yapılarak insaatstaj@gazi.edu.tr adresine ve bağlantısına, staj başlangıç tarihinden en erken 30 en geç 10 gün önce e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
  •  

 

 

(https://gaziedutr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/insaatstaj_gazi_edu_tr/EoUd20ub8m5BgsW6ZOmdILMBtZBEnLUYJ50FfVaN4N_RLA)

---------------

 

background image